Fosforgebrek op het blad van planten

Fosforgebrek op het blad van planten

Een plotselinge groeistagnatie kan het eerste kenmerk zijn van een fosforgebrek. Wanneer dit gebrek doorzet, treedt er aan de onderkant van de plant een donkere verkleuring van de oudere bladeren op. Bij sommige plantensoorten worden de bladeren onderaan de plant lichtgeel of donker blauwgroen, dit komt door de opstapeling van koolhydraten. Bij deze plantensoorten zullen de nerven aan de onderkant paars gekleurd zijn. Ondergronds kun je een fosforgebrek herkennen aan een afname van de wortelontwikkeling.

Hoe herken je een fosforgebrek?

- Als eerste plotselinge groeistagnatie
- Donkere verkleuring onderste bladeren
- Afname wortelontwikkeling
- Vermindering van bladuitbreiding, bladoppervlak en aantal bladeren
- Afname van scheutgroei
- Verminderde ziektebestendigheid
- Verminderde opbrengstkwaliteit


Wat is de (mogelijke) oorzaak?

Mogelijke oorzaken van een fosforgebrek:
- Laag fosforgehalte in de bodem of het substraat
- Te natte bodem
- Te hoge pH (pH > 7) in de bodem of het substraat, kan de opname van fosfor verlagen.
- Te lage temperatuur in de bodem of het substraat
- Gebrek aan zuurstof in de bodem kan de opname van fosfor verminderen


Hoe kun je het voorkomen?

Voorkomen is beter dan genezen. Kies daarom voor een fosforrijke potgrond om je plant in te laten groeien. Zorg ervoor dat de pH-waarde tussen de 6,2 en 7 ligt, want net als bij andere elementen is de beschikbaarheid van fosfaat in de bodem afhankelijk van de pH-waarde. Kies ook de juiste bodemtemperatuur, zo rond de 21 graden Celsius.
Door basisvoedingen te gebruiken zoals Alga Grow, Alga Bloom, Terra Grow, Terra Bloom, Hydro A&B, Cocos A&B, kun je de kans op een fosforgebrek verkleinen. Houd altijd rekening met abiotische factoren zoals temperatuur, lichtsterkte, zuurgraad, hoeveelheid vocht en windsterkte, deze kunnen ook van grote invloed zijn op nutriële tekorten.


Hoe kun je het genezen?

Een meststof die veel fosfor bevat, kan uitkomst bieden om het tekort teniet te doen. Vleermuizenmest (Bat Guano) is hiervoor een prima optie. Het stimuleert de wortelvorming en het bodemleven, bevordert een gezonde groei en bloei en zorgt voor een uitmuntende geur en smaak. Je kunt er ook voor kiezen om je systeem te spoelen met zuiver water om de pH-waarde te verlagen.


Wat doet het voor de plant?

Fosfor (P) is een macronutriënt omdat planten het in grote hoeveelheden nodig hebben om te groeien en te bloeien. Het speelt een grote rol in de energievoorziening van de plant, omdat het onderdeel is van Adenosinetrifosfaat (ATP). ATP fungeert als energieleverancier voor alle groei-, herstel- en onderhoudsprocessen in de plant. Daarnaast heeft fosfor een aandeel in de fotosynthese, het omzetten van suikers en zetmelen en het transport van voedingsstoffen. Fosfor speelt een centrale rol in zowel fotosynthese als in de ademhaling van de plant. De productie van suikers tijdens fotosynthese en de omzetting van deze suikers in energie tijdens ademhaling stellen de plant in staat om alle processen uit te voeren. Snelgroeiende eenjarige planten gebruiken grote  hoeveelheden fosfor voor het produceren van bloemen en vruchten tijdens de bloeifase.
Fosforgebrek op het blad van planten
terug naar boven